LITT OM HVA TOSA MESSEN ER:

TOSA Messen er et familievennlig arrangement med ALTERNATIVE UTØVERE,

Trommereise, Foredrag, Eventyrstund, Musikk, Kunst, Workshops, Yoga og Salgsboder.

Messen åpner derfor opp for alle typer salgboder å delta.
Nytt på messen er også at vi åpner muligheten for utstillere til å ha WORKSHOP.

Vi legger også stor vekt på Helse og Velvære. 

TEAM TOSA

SABINA TRÆLDAL

Sabina Trældal

Daglig leder

utstiller ansvarlig

 

e-post: gomez_sab@hotmail.com

TLF:95528959

TORE SOLLI

TORE WHO-HA-LI SOLLI 

Økonomisk ansvarlig.
Rigge ansvarlig

EPOST: nirevestore@hotmail.com

TLF:95528959

TOM OPPEGAARD

TOM OPPEGAARD

 

Vakt Sjef

Frivillige Ansvarlig

Ønsker du å være frivillig, ta kontakt

Epost:tomoppegaard%40msn.com

TLF:41310505

ANE KATRINE FARSTAD

ANE KATRINE FARSTAD

- Kjøkken Sjef


Har også ansvaret for cafeen på messa.

vår brilliante Kokk

EPOST:lille_piah%40yahoo.no

TLF: 45506033

MARTIN ISAKSEN

MARTIN ISAKSEN

- Billett ansvarlig
- Teknisk ansvarlig

epost :

TLF